ความสำคัญของบริการ Calibration ที่คุณต้องเลือก

เครื่องมือวัด Calibration โดยทั่วไปมีความละเอียดอ่อนมากเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานการใช้งาน ตัวอย่างเช่นเมตรอากาศและความดันเป็นประเภทของเครื่องมือที่ช่วยรักษาระบบการจัดการบางอย่างไว้ หากอุปกรณ์นี้ไม่ได้รับการปรับเทียบเป็นประจำระบบอาจเริ่มลงทะเบียนปริมาณที่ไม่ถูกต้องในอินพุตและเอาต์พุต ในกรณีของเครื่องวัดการไหลของของเหลวข้อมูลการ Calibration ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ระดับของการไหลของของเหลวสูงหรือต่ำเกินไปในระบบซึ่งจะทำให้อุปกรณ์เสียหายและทำให้เกิดการซ่อมแซมที่มีราคาแพงและการดำเนินงานโดยรวมโดยไม่มีประสิทธิภาพ

นี่เป็นความจริงของวาล์วความดันและการปลดปล่อยที่มีการวัด การตรวจสอบอุปกรณ์และการสอบเทียบเครื่องมือในช่วงเวลาที่ยาวนานสามารถช่วยตรวจสอบข้อบกพร่องในระบบหรือความเข้ากันได้ของเครื่องมือกับอุปกรณ์อุตสาหกรรมเฉพาะชนิดที่ใช้งานอยู่ Calibration อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เห็นว่าคุ้มค่าในการรักษาบันทึกการปรับเทียบทั้งหมด หากอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ต้องการ Calibration ที่ผิดปกติอาจเป็นข้อบ่งชี้ถึงปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดแสงหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกระบวนการ

การสอบเทียบ Calibration ทำอย่างไร

Calibration เป็นบริการที่ค่อนข้างง่ายขึ้นอยู่กับลักษณะของอุปกรณ์กระบวนการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง บริการสอบเทียบแบบมืออาชีพอาศัยเครื่องมือวัดเทียบความรู้ของตัวเองและความรู้เกี่ยวกับการคำนวณตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานรับรองการปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรองซึ่งได้รับอนุญาตซึ่งรับรองความถูกต้องของอุปกรณ์ Calibration และเครื่องมือทั้งหมด เครื่องมือวัดระดับมืออาชีพที่ใช้โดยบริการสอบเทียบยังได้รับการตรวจสอบความถูกต้องภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับการควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เมตรไปรษณีย์เป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายไปรษณีย์ของสหรัฐฯและกำหนดให้ธุรกิจทั้งหมดที่ใช้เมตรเหล่านี้จะได้รับการปรับเทียบปีละครั้ง บริการ Calibration มืออาชีพตรวจสอบอุปกรณ์หรือเครื่องมือตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพการใช้งานและจากนั้นดำเนินการทดสอบที่ส่งผลให้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน มีการออกรายงานขั้นพื้นฐานขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจทานโดยเจ้าของ หากมีปัญหาใด ๆ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะพูดถึงประเด็นปัญหาหรือโอกาสในการไม่ถูกต้องในอนาคต

บริการสอบเทียบระดับมืออาชีพสำหรับบ้าน แม้ว่าเจ้าของบ้านส่วนใหญ่มองข้ามความสำคัญของระบบวัดแสงของตนเอง แต่ก็อาจมีค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว ควรตรวจสอบและปรับเทียบปริมาณน้ำไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสองถึงสามปีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เหตุผลประการหนึ่งคือปริมาณการใช้มิเตอร์ Calibration เหตุผลอีกประการหนึ่งคือการทับถนหนี้เกินจริงหากมิเตอร์เหล่านี้พิสูจน์ไม่ถูกต้อง