งานฟื้นฟูโครงครั้นเกิดสภาพการณ์อาคารทรุด

เมื่อเกิดสภาพการณ์อาคารทรุดเราต่างกังวลที่ต้องพะวงในเรื่ององค์ประกอบ จึงมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้

1.1 งานเสริมความมั่นคงของโครงสร้างอาคารทรุด ด้วย Cabon Fiber เป็นวิธีการที่ใช้ในการต่อเติมประสิทธิภาพในการรับนํ้าหนักบรรทุก พร้อมด้วยช่วยเปลี่ยนแปลงการแอ่นตัวที่ เกินกำหนด ด้วยการต่อเติมวัตถุข้างนอก โดย  “แผ่นคาร์ บอนไฟเบอร์”

1.2 งานซ่อมคอนกรีตเสริมเหล็กคือการแก้คอนกรีตที่เกิดการกัดเซาะ หลุดร่อน ไม่ก็ แตกร้าว เนื่องจากอายุของเค้าโครง, โครงในนํ้าทะเล ไม่ก็โครงสร้างที่ถูกโดนเข้ากับสารเคมี

1.3 งานแก้ไขรอยร้าวเค้าโครงอาคารทรุด โดยแนวทาง Epoxy & PU Rasin Injection คือการแก้ไขคอนกรีตที่เกิดรอยแตกร้าวบนเค้าโครงคอนกรีต สำหรับเกี่ยวโยงผสานเนื้อคอนกรีต พร้อมกับให้โครงร่างคอนกรีต กลับรองรับนํ้าหนักได้อย่างเดิม

1.4 งานอัดปรับปรุงร่องรอยรั่วซึม โดย PU Foam Injection เป็นการแก้ไขคอนกรีตที่มีการรั่วซึมของนํ้าผ่านโครงร่างคอนกรีต โดยการอัดฉีดพ่น PU Foamเข้าไปยังโพรง ไม่ก็จุดรั่วซึม

การฟื้นฟู ฉาบผิวคอนกรีต การปรับปรุง ทาผิวคอนกรีต มีวัตถุมากมายให้เลือกคัดใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานของพื้นที่ดังกล่าว

2.1 งานพื้นอิพ็อกซี่ การปรับปรุง ฉาบพื้นผิวคอนกรีต ด้วยอุปกรณ์ Epoxy Rasin เพื่อให้

– ทาให้ทั่วบริเวณพื้นคอนกรีตไม่ก็ที่ชุ่มชื้นก่อนที่จะใช้อีพ็อกซี่ทับหน้า

– ปกป้องรักษาความชื้นชั่วคราวบนพื้นคอนกรีตใหม่พร้อมกับผิวคอนกรีตที่มีความชื้น

– ทนทานต่อแรงกระแทกพร้อมทั้งรอยขีดข่วนได้ดี, จัดการความชื้น,

– คุ้มกันรอยแยกหักที่มีขนาดเล็ก ลดแรงหนุนของความชุ่มชื้นที่มาจากดิน

– มีสีให้เลือกสรรมากมายสี (ตาม Color Chart)